Projektowanie

W ramach 1 etapu przygotowania inwestycji budowlanych wykonujemy dokumentacje projektowe instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, c.o., c.t. i wod-kan. jako dokumentacje uzupełniające do projektów architektonicznych oraz jako indywidualne projekty instalacyjne włącznie z uzgodnieniami rzeczoznawców.

Koszt wykonania dokumentacji określany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości obiektu.

W zakres podstawowej dokumentacji projektowej wchodzą:

  • uzgodnienia z inwestorem,
  • oględziny obiektu,
  • dobór mocy i wydajności,
  • dobór urządzeń,
  • rysunki techniczne instalacji,
  • opis systemu,

Opcje dodatkowe:

  • specyfikacja materiałowa instalacji
  • uzgodnienia z rzeczoznawcami tzn. Sanepid, BHP, PPOŻ,
  • kosztorys inwestorski i przedmiar robót

Nie wykonujemy projektów technologii dla procesów produkcyjnych i użytkowych.

TERMINY UZALEŻNIONE SĄ OD ILOŚCI AKTUALNIE REALIZOWANYCH ZLECEŃ.