Kanały i kształtki wentylacyjne typ E z tworzyw sztucznych

Kanały i kształtki wentylacyjne typ E z tworzyw sztucznych

Kanały i kształtki typu E przeznaczone są do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych zawierającego czynne chemicznie pary i gazy oraz gdzie wymagana jest wysoka odporność chemiczna, duża trwałość oraz wysokie wymagania higieniczne.

Kanały i kształtki prostokątne z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą gięcia i spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kanały zależy od wymiarów poprzecznych i długości kanału. Grubości ścianki kanału dobrane są zgodnie z normą DIN, tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność. W przypadku dużych przekrojów stosowane są dodatkowe wzmocnienia poprawiające sztywność elementów.

W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar zewnętrzny kanału. W zależności od rodzaju zakończenia systemy z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (tylko PVC).

Standard wykonania:

  • EKP-M  - z mufą (z jednej strony)
  • EKP-F  - z kołnierzami (z dwóch stron)
  • EKP-MF - z mufa i kołnierzem
  • EKP  - kanał bosy