Kanały i kształtki wentylacyjne typ A/I (dwupłaszczowe)

 Kanały i kształtki wentylacyjne typ A/I (dwupłaszczowe)

Kanały i kształtki prostokątne A/I (felcowane) do instalacji nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacji i klimatyzacji produkowane są w klasie szczelności A, B, i C zgodnie z PN-EN 1505 i PN-EN 1507.

Wykonanie

Materiał:

 • blacha stalowa ocynkowana gatunek DX51D+Z275MA-C
 • stal nierdzewna 1.4301
 • stal kwasoodporna 1.4404
 • aluminium ALMg 3

Grubość blachy:

 • w zależności od stopnia ciśnienia

Wykonanie:

 • klasa szczelności A, B i C zgodnie z EN 1507
 • niskociśnieniowe N lub średniociśnieniowe S
 • kanały i kształtki felcowane, spoiny felcowane lub przetłaczane,
 • połączenia za pomocą profili typu P
 • ścianki wzmocnione poprzez falowanie lub trapezowanie
 • standardowa długość kanału 1250 mm

Izolacje:

 • izolacja cieplna wewnętrzna z wełny mineralnej z powłoką blaszaną (wykonanie dwupłaszczowe)
 • izolacja cieplna wewnętrzna kauczukiem samoprzylepnym o zamkniętych komórkach (np. Armaflex)
 • izolacja cieplna zewnętrzna kauczukiem samoprzylepnym (np. Armaflex)
 • izolacja przeciwdźwiękowa wewnętrzna z wełny mineralnej z powłoką niepylącą
 • izolacja przeciwdźwiękowa wewnętrzna z wełny mineralnej z pokrywą z blachy perforowanej

Połączenia:
Standardowo zakończenia wykonane są z ramki z profili blaszanych i narożników  (P). Kanał lub kształtka może być zakończona wywinięciem do montażu kratki (KR) lub czerpni (CZ).

Pola powierzchni:
Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokątnych jest zgodny z normą PN-EN 1505
Kanały wentylacyjne, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 są liczone jako 1,0 m2.
Kształtki wentylacyjne, których powierzchnia jest mniejsza niż 0,8 m2 są liczone jako kształtka o powierzchni 0,8 m2.

Technologia

Sztywność:
Kanały i kształtki prostokątne są usztywniane przez poprzeczne falowanie lub trapezowanie blachy.
Kanały dodatkowo są wzmacniane rurkami ocynkowanymi. Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych podano w tablicy.

ILOŚĆ WZMOCNIEŃ W WYKONANIU STANDARDOWYM
A [mm] B [mm] L [mm] n
<1000 <1000 <1000 0
<1000 >1000 <1000 1
<1000 1000-1500 <1000 2
<1000 1500-2000 1500-2000 4
1000-1500 1000-1500 <1000 1+1
1000-1500 1000-1500 1000-1500 2+2

Kolana i łuki są usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”. Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości / ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a ≤ 400 mm. W kolanach i łukach o kątach ≤ 45°, kierownice nie są wymagane.

Grubości blach:  

GRUBOŚCI BLACH W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI BOKU wg. PN-EN 1507
wymiar dłuższego boku
[mm]
Grubość blachy
w mm
Klasa
niskociśnieniowa N
Klasa
średniociśnieniowa S
0 - 500 0,6 0,7
501 -1000 0,8 0,9
1001 - 2000 1,0 1,1
2001 - 4000 poza normą poza normą

 

RAMKI W PRZEWODACH I KSZTAŁTKACH WENTYLACYJNYCH W WYKONANIU STANDARDOWYM
Wielkość ramek dobiera się w zależności od długości boku
długość większego boku [mm] <1000 mm >1001 mm >2500 mm
wielkość profili P20 P30 P40